Poszukiwanie Inwestora.Na bazie wieloletnich relacji zarówno z klientami instytucjonalnymi jak i osobami fizycznymi, pomagamy interesującym
przedsięwzięciom biznesowym pozyskać finansowanie dalszej działalności. Jednocześnie poszukujemy dla podmiotów
zainteresowanych nowymi inwestycjami interesujących źródeł pomnożenia dochodów w przyszłości. Naszym celem jest
skojarzenie dwóch stron zainteresowanych realizacją wspólnego przedsięwzięcia biznesowego. Struktura i wielkość
finansowania zależy zazwyczaj od etapu rozwoju przedsięwzięcia lub spółki, oczekiwań jej władz i dotychczasowych
właścicieli, a przede wszystkim od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Pomagamy znaleźć potencjalnych inwestorów wśród następujących podmiotów:

 

  • inwestorzy branżowi;
  • inwestorzy finansowi;
  • fundusze private equity i venture capital;
  • banki;
  • zamożne osoby fizyczne. tzw. high-net-worth individual (HNWI).

Podjęte przez nas działania mają skutkować znalezieniem wiarygodnego partnera biznesowego oraz wsparciem w
trakcie procesu asymilacji nowego inwestora. Zależnie od przyjętych założeń, rola nowego kapitałodawcy może być
aktywna (posiadająca wpływ na bieżącą działalność operacyjną firmy, np. poprzez wniesienie własnego know-how lub
przejęcia zarządzania spółką), jak również pasywna (ograniczona zazwyczaj do wniesienia kapitału i czerpania z niego korzyści). 


W procesie uczestniczą zazwyczaj (a czasami są stroną) instytucje rynku finansowego, tj. banki oraz domy i biura maklerskie.
© Copyright Quanntum Sp. z o. o.
Zakaz kopiowania treści
bez zgody właściciela.