Dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

QUANNTUM Sp. z o.o. Spółka Komandytowa posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na pośredniczenie
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych
funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.
Współpracujemy z najbardziej renomowanymi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych działającymi na
terenie naszego kraju. Efektem tej współpracy jest możliwość zapewnienia naszym Klientom funduszy
inwestycyjnych zróżnicowanych zarówno pod względem poziomu ryzyka, waluty czy też alokacji geograficznej.
Staramy się także systematycznie rozszerzać naszą ofertę o fundusze kolejnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych których fundusze znajdują się w naszej ofercie to:
 

  • Franklin Templeton Investments Fund
  •  
  • ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  •  
  • SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  •  
  • IPOPEMA  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjncyh S.A..
 
 
 
Lista naszych Partnerów  w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa znajduję się także tutaj.
© Copyright Quanntum Sp. z o. o.
Zakaz kopiowania treści
bez zgody właściciela.