Doradztwo w pozyskiwaniu kapitału.

Doradztwo QUANNTUM to kompleksowy udział i kontrola nad procesem wsparcia przedsiębiorstwa na drodze
pozyskania niebędnego z jego punktu widzenia kapitału. Zgodnie z tą filozofią w ramach tego procesu
przeprowadzamy następujące czynności: 

1.   Zdefiniowanie potrzeb przedsiębiorstwa;

2.   Analiza przedsiębiorstwa pod kątem jego kondycji finansowej, prawnej i podatkowej;

3.   Analiza sytuacji makroekonomicznej;

4.   Wycena przedsiębiorstwa (DCF, analiza porównawcza itp.);

5.   Planowanie i wdrożenie działań naprawczych;

6.    Przygotowanie prognoz finansowych;

7.   Współpraca z doradcą prawnym (np. w przypadku przekształcenia firmy);

8.   Określenie optymalnej drogi finansowania (giełda, bank, inwestor strategiczny/finansowy);

9.   Pomoc w przygotowaniu dokumentacji dla instytucji finansowych (banki, domy i biura maklerskie, 
      autoryzowani doradcy ASO);

10.  Reprezentacja przedsiębiorstwa w negocjacjach zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem;

11. Doradztwo finansowe w procesie upublicznienia;

12. Koordynacja całości procesu zgodnie z wymaganiami prawnymi współpracujemy z instytucjami
       rynku kapitałowego i bankowego,  których udział jest niezbędny w procesie upublicznienia spółek.


 


Koordynujemy i opiniujemy działania naszych Klientów w tym zakresie jako doradca finansowy.
© Copyright Quanntum Sp. z o. o.
Zakaz kopiowania treści
bez zgody właściciela.