Nieruchomości.
W ramach usług doradztwa finansowego oferujemy naszym Klientom pomoc w kwestiach związanych z szeroką ofertą
rynku nieruchomości na terenie całej Polski. Współdziałamy z wybranymi biurami obrotu, rzeczoznawcami
majątkowymi, wykonawcami, geodetami, zarządcami, doradcami rolnośrodowiskowymi, kancelariami prawnymi i notariuszami.
 
Przy współpracy z partnerami biznesowymi oferujemy naszym Klientom wsparcie przy pozyskaniu znaczącego
finansowania dla różnych projektów związanych z rozpoczęciem lub dokończeniem budowy nieruchomości handlowych,
biurowych czy mieszkaniowych wielorodzinnych. 
 
Pośredniczymy w pozyskaniu inwestorów indywidualnych oczekujących wyższej niż rynkowa stopy zwrotu, przy
zachowaniu relacji ryzyka i przejrzystości transakcji dla każdej ze stron. Weryfikujemy i oceniamy analizę kosztów i
rentowności danego przedsięwzięcia.
 
Współdziałamy z naszymi Klientami w celu zbycia lub najmu niepotrzebnego już im aktywa trwałego w postaci
posiadanych przez nich nieruchomości o różnym charakterze. Zapewniamy rzetelną analizę rynku i wycenę wartości
takich aktywów. W zależności od potrzeb możemy przedstawić odpowiedniego ich późniejszego wieloletniego zarządcę.
 
W tej pracy kierujemy się przede wszystkim profesjonalizmem oraz zadowoleniem Klientów. Naszym założeniem jest
zapewnienie każdej stronie transakcji zindywidualizowanej i rzetelnej obsługi od momentu podpisania umowy aż po
finalizację transakcji.
 
© Copyright Quanntum Sp. z o. o.
Zakaz kopiowania treści
bez zgody właściciela.