Reprezentacja.
 •  
 •  
 • Oferujemy Państwu usługę reprezentacji w kontaktach z bankami i innymi instytucjami finansowymi.
 •  
 •  
 • Naszym zadaniem jest m.in.:
 •  

 •  
 •  - określenie rzeczywistych parametrów oferowanego produktu oraz stopnia ryzyka związanego z inwestycją w niego;
 •  
 •  - wskazanie rzeczywistej ceny produktu;
 •  
 •  - wynegocjowanie indywidualnych warunków prowadzenia rachunków/ transakcji na papierach wartościowych / walutach. 
© Copyright Quanntum Sp. z o. o.
Zakaz kopiowania treści
bez zgody właściciela.