Konsolidacja finansów.
Konsolidacja finansów obejmuje:

1. skonsolidowane miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące wszystkich instrumentów finansowych Klienta
2. zebrane i zagregowane wyniki finansowe
3. podsumowanie zapłaconych opłat i prowizji
4. rentowność portfela oraz inwestycji.
 

Na bazie potrzeb i oczekiwań Naszych Klientów oraz własnego doświadczenia stworzyliśmy zaawansowane narzędzie, które umożliwia
Naszym Klientom konsolidacje wszystkich aktywów finansowych w postaci jednego comiesięcznego raportu (lub na indywidualne
żądanie częściej). Klient otrzymuje pełną informację o posiadanych aktywach we wszystkich
wskazanych przez siebie instytucjach finansowych (głownie na podstawie wyciągów bankowych).

Informacja ta obejmuje m.in.:

  1.  wartość łączną zgromadzonych aktywów
  2.  wartość aktywów wg produktów tj. środki na rachunkach bieżących, lokatach bankowych, wartość    
  3. posiadanych obligacji, akcji, funduszy inwestycyjnych, instrumentów strukturyzowanych itp.
  4.  zaangażowanie po stronie pasywów tj. kredyty i limity kredytowe
  5.  zmiana miesięczna/roczna aktywów i pasywów
  6.  resume najbliższych wydarzeń związanych z aktywami klienta, np. zapadalność obligacji  lub lokaty bankowej itd.
  7.  szczegółowa informacja o wszystkich posiadanych produktach finansowych
  8.  struktura aktywów wg walut
  9.  struktura aktywów wg zaangażowania z poszczególnych instytucjach finansowych
  10.  struktura aktywów wg podziału geograficznego.
© Copyright Quanntum Sp. z o. o.
Zakaz kopiowania treści
bez zgody właściciela.