Pakiet informacyjno -sprawozdawczy.


1. bieżący monitoring produktów lokacyjnych, inwestycyjnych dostępnych w instytucjach finansowych
2. raporty makroekonomiczne /walutowe na żądanie
3. ad hoc raporty dotyczące np. rynku walutowego, GPW itp.
4. sprawozdawczość do NBP (kwartalna/roczna).


Szerokość i głębokość oferty bankowej w chwili obecnej uniemożliwia inwestorowi dokonanie precyzyjnego przeglądu rynku
i dokonanie wyboru optymalnego produktu. Dlatego Naszym celem jest ciągły monitoring rynku finansowego
– nie tylko w zakresie wydarzeń sensu makro, ale także w obszarze poszczególnych możliwości inwestycyjnych.
Analizujemy i poszukujemy na życzenie Klienta produktów, które odpowiadają jego profilowi ryzyka a jednocześnie spełniają
jego oczekiwania pod względem ceny i są zgodne z jego strategią inwestycyjną. Wiemy, że często pod ładnie wyglądającym
opakowaniem kryje się produkt, który nie odpowiada Klientowi, np. ze względu na płynność. Ilość ofert inwestycyjnych
poszczególnych banków, mnogość produktów a czasami ich stopień skomplikowania nie ułatwiają życia inwestorów, a
Naszym zadaniem jest maksymalna pomoc Klientowi w odnalezieniu właściwej drogi w świecie współczesnych finansów.


Dodatkowo na życzenie Klienta jesteśmy w stanie przygotować raport nt sytuacji makroekonomicznej, walutowej, rynku,
a także poszczególnych papierów wartościowych. Indywidualny raport ma za zadanie ułatwić Klientowi orientacje w
zakresie jego finansów osobistych.


Dla Klientów alokujących aktywa w papiery wartościowe (lub jednostki uczestnictwa) wyemitowane poza granicami Polski
a także posiadających rachunki bankowe poza granicami Polski przygotowujemy odpowiednie raporty wymagane
stosownie do Rozporządzeń Ministra Finansów i prawa dewizowego i przekazywane cyklicznie (lub jednorazowo) do NBP.
 
© Copyright Quanntum Sp. z o. o.
Zakaz kopiowania treści
bez zgody właściciela.