ALERT - Kontrola wartości portfela.


Konsekwentna i ciągła kontrola założonej polityki inwestycyjnej oraz stanu portfela są jednymi z najważniejszych
fundamentów właściwego zarządzania finansami osobistymi.
Dzieje się tak z wielu przyczyn, spośród których do najważniejszych zaliczają się:

 • 1. konieczność sporządzenia planu inwestycyjnego – większość inwestorów nie zakłada sobie
 •     żadnych precyzyjnych celów inwestycyjnych.  • 2. zarządzanie progami wejścia/ wyjścia z inwestycji. W QUANNTUM dajemy Państwu możliwość
 •      precyzyjnego ustalenia założonych poziomów zysku (tzw. „take profit”) oraz straty (tzw. „stop loss”.)
 •      Monitorować możemy praktycznie wszelkie klasy aktywów: poziomy notowań funduszy
 •      inwestycyjnych (NAV), kursy obligacji, akcji, walut, towarów itp.
   
 •  
 •  
 • 3. kontrola ważnych wydarzeń (alerty) – terminów zapadalności lokat, wykupu obligacji,
 •      produktów strukturyzowanych, wypłata dywidendy i wiele innych. 
© Copyright Quanntum Sp. z o. o.
Zakaz kopiowania treści
bez zgody właściciela.